Epoxylijm Snel en sterk - superhelder DM10 (25ml)
  • Epoxylijm Snel en sterk - superhelder DM10 (25ml)
  • Epoxylijm Snel en sterk - superhelder DM10 (25ml)
  • Etiket Epoxylijm Snel en sterk - superhelder DM10 (25ml)
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down

Epoxylijm Snel en sterk - superhelder DM10 (25ml)

Stuksprijs Aantal
€ 9,40
Alle prijzen inkl. BTW zonder de verzendkosten.

Snel en sterk - superhelder; 25 ml
Epoxylijm DM10 is een 2-componenten ongevuld epoxy systeem, vrij van solventen, snel en hard. Uitstekende weerstand tegen basen, goed tegen verdunde zuren, arm aan oplosmiddelen. Structurele hechting voor montage van heterogene materialen. Snel herstellen ook bij lage temperatuur (dicht bij 0°C). Uitharding op kamertemperatuur. Beste resultaten na volledige uitharding, zijnde 24 uur. Goede hechting is echter al bereikt na 2 uur. Te gebruiken op hout, hardhout, metaal, keramiek, glas, steen, faience, beton, marmer. Niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, harde PVC en PTFE.

Technische gegevens:
Fysisch aspect: vloeibaar / Kleur: bleekgeel / Mengverhouding a:b: 1:1 / Potlife 25°C: 2-3 min / Geltijd 25°C: 3-4 min / Setting time 25°C: 6-7 min / Bewaartijd: 2 jaar.

Etiket Epoxylijm DM10 is een 2-ccomponenten ongevuld epoxy systeem, vrij van solventen, snel en hard. Uitstekende weerstand tegen basen, goed tegen verdunde zuren, arm aan oplosmiddelen. Structurele hechting voor montage van heterogene materialen. Snel herstellen ook bij lage temperatuur (dicht bij 0°C). Uitharding op kamertemperatuur. Beste resultaten na volledige uitharding, zijnde 24 uur. Goede hechting is echter al bereikt na 2 uur. Te gebruiken op hout, hardhout, metaal, keramiek, glas, steen, faience, beton, marmer. Niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen, harde PVC en PTFE.

Technische gegevens: (voor meer info download onze technische fiche)
Fysisch aspect: vloeibaar / Kleur: bleekgeel / Mengverhouding a:b: 1:1 / Potlife 25°C: 2-3 min / Geltijd 25°C: 3-4 min / Setting time 25°C: 6-7 min / Bewaartijd: 2 jaar.
Indeling van de stof of het mengsel: (voor meer info download onze veiligheidsfiche op www.artsuppliesonweb.com)
Etikettering volgens de verordening (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:
A-component:
Gevarenaanduidingen: H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen: Preventie: P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Actie: P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voor hergebruik
B-component:
Gevarenaanduidingen: H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen: Preventie: P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Actie: P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.

*2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan
*Epichlorohydrin-formaldehyde-phenol polymer number average molecular weight =< 700
B-comp BEVAT:
*Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), 2-hydroxy-3-mercaptopropyl ether
*N´-(3-Aminopropyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine

 

Geschikt voor
albast
zachte marmer
zachte serpentijn
harde marmer
harde kalksteen
harde serpentijn
harde speksteen

Specifieke referenties


SDS A Epoxylijm Snel en sterk -

Downloaden (624k)


SDS B Epoxylijm Snel en sterk -

Downloaden (608k)


TDS Epoxylijm Snel en sterk - su

Downloaden (544k)


2 x 15 g
Vergelijkbare producten ( 4 andere producten in de zelfde categorie )

AKEMI

AKEPOX 2040

Voor verticale vlakken en het vullen van oneffenheden. Verlijmt alle soorten steen, ook op andere...

naar product>

Van € 34,50

Registreer een nieuw account

Heeft u al een account?
Log in instead Of Reset password