Onze visie op ondernemen

Als klant ben je doorgaans niet bezig met wat voor rechtsvorm het bedrijf heeft waarvan je de (web)winkel bezoekt, zolang de (web)winkel maar betrouwbaar oogt en alles goed werkt. Natuurlijk is dat voor De Beeldhouwwinkel ook belangrijk, maar daarnaast zijn voor ons de achtergronden en idealen van waaruit wij ondernemen ook heel wezenlijk. Graag vertellen we je daarom meer over de uitgangspunten en overwegingen voor onze rechtsvorm en manier van ondernemen.

Een vernieuwende economie

Wij geloven dat een economie en ondernemingen ook anders kunnen werken dan alleen gericht op winst. Wat ons juist drijft, is de gedachte dat de mens het middelpunt van een onderneming is en niet maximale omzet en winst. Vanuit die gedachte proberen wij een andere vorm van economie te bedrijven en nieuwe wegen in het ondernemen in te slaan.

De mens als middelpunt

Uitgangspunt bij alle overwegingen van een onderneming, zijn de behoeften van álle mensen die aan een onderneming zijn en het begrip ‘juiste of faire prijs’. Dit begrip komt uit de antroposofie en komt erop neer dat in een gezonde economie een prijs juist is, als die een billijke bestaansbasis biedt aan ieder mens die aan het maken van dat product heeft bijgedragen, zodat hij/zij ook in de toekomst in staat is aan het product bij te dragen. Een onderneming zal in deze visie dus zijn optimale grootte moeten vinden, niet zijn maximale. Daarbij is dan ook niet continue groei het uitgangspunt, maar evenwichtigheid.

Ons prijsbeleid

Vertaald naar de praktijk van De Beeldhouwwinkel betekent ‘de juiste prijs’ dat ons streven erop gericht is voor ieder product dat wij verkopen een eerlijke prijs te vinden. Eerlijk betekent dan dat onze verkoopprijs tegelijk recht doet aan jou als klant, onze leveranciers, de makers, kapitaalverstrekkers én medewerkers van De Beeldhouwwinkel zelf. Een prijs dus die past bij wat nodig is om een inkomen te genereren voor álle spelers in de keten, in plaats van het toepassen van standaard marges die bij het ene product tekorten opleveren en bij het andere meer winst dan strikt noodzakelijk is. Dit is ook de reden waarom onze prijzen soms hoger liggen dan in andere winkels, maar vaak ook lager.

Stichting Sleipnir en de rechtsvorm van De Beeldhouwwinkel

Een grote stap in het vormgeven van ons ideaal was het toetreden tot de Stichting Sleipnir in 1999, een stichting die streeft naar een vernieuwing van de bestaande sociale verhoudingen. Zij doet dat op basis van de sociale impuls van de antroposofie, zoals deze door Rudolf Steiner is geïnitieerd. De Beeldhouwwinkel is één van de zeven (2017) bij Stichting Sleipnir aangesloten bedrijven. Gezamenlijk hebben zij een jaaromzet van ca. 50 miljoen euro en bieden werk aan ruim 425 mensen. De aangesloten bedrijven zijn zó gestructureerd zijn dat het bedrijfskapitaal ‘geneutraliseerd’ is, dat wil zeggen: geen privébezit van de losse aandeelhouders is die daaraan persoonlijk verdienen, maar van de Stichting. Het mag voor zich spreken dat vertrouwen bij zo’n gemeenschappelijk ondernemen een -uitdagende- basisvoorwaarde is. Deze bedrijven hebben allemaal de commanditaire vennootschap (CV) als rechtsvorm. Een dergelijke vennootschap kent twee verschillende soorten vennoten: de stille en de beherende venno(o)t(en). De stille vennoot is alleen financieel betrokken (als kapitaalverstrekker), de beherend vennoot heeft de dagelijkse leiding. De Beeldhouwwinkel heeft vier beherende vennoten die hun inkomen verkrijgen uit de winst van de onderneming. De Stichting Sleipnir is de stille vennoot.

Meer weten over vernieuwend ondernemen?

Spreekt het bovenstaande je aan en wil je meer weten over hoe wij over de economie en ondernemen denken, aarzel dan niet en spreek ons aan!

Registreer een nieuw account

Already have an account?
Log in instead Or Reset password