Kleipoeders

De basis van vele kleisoorten is het zeer plastische ball-clay poeder. Daaraan zijn toegevoegd mineralen als veldspaat, aluminiumoxide en siliciumdioxide, of niet-plastische materialen als kaolien, pegmatiet (Cornish stone) of krijt (calciumcarbonaat). 
Klei komt van nature in vele kleuren en kwaliteiten voor, maar wordt voor het kunstzinnig gebruik verder bewerkt en voorzien van verschillende percentages chamotte, om brandbereik en vormbaarheid aan te passen.

> read more

Aktive filters

New Account Registrieren