U hebt niets in uw winkelwagen.

Beknopte voorwaarden

Hieronder vindt u de beknopte algemene voorwaarden. De volledige algemene voorwaarden kunt u HIER downloaden.

1. De betalingsvoorwaarden

Vooralsnog ondersteunt de Beeldhouwwinkel nog geen elektronische (internet)betalingsmethoden. De bestellingen worden aangenomen en de rekening dient na levering binnen 14 dagen worden worden voldaan. Indien u niet tijdig betaald, zullen wij u een rente van 1% per maand van het uitstaande bedrag berekenen.

2. De afkoelingsperiode
2a Herroepingsrecht
Na ontvangst van het product heeft de koper een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt de koper zelf de verantwoordelijkheid en de kosten van retourzending. De Beeldhouwwinkel zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen. Ontbinding van een dienst kan binnen 14 dagen na de eerste dienstverlening gebeuren. In geval van ontbinding van een dienst binnen 14 dagen moet de koper betalen voor de genoten diensten tot het moment van ontbinding. Het retour gezonden product moet door de koper ongeschonden en ongebruikt aan De Beeldhouwwinkel worden geretourneerd in de originele verpakking.

2b Annuleringsvoorwaarden cursussen
- Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, dan kunt u zich tot twee weken voor de cursusaanvang afmelden. Wij moeten u in dat geval € 10,00 in rekening brengen.
- Meldt u zich binnen de twee weken voor de cursusaanvang af, dan zijn wij genoodzaakt de helft van het cursusbedrag in rekening te brengen.
- Zegt u af op de cursusdag zelf dan bent u het gehele bedrag verschuldigd.

3.Prijsbepaling
3a BTW
Alle prijzen op de website zijn (indien niet anders vermeld) inclusief BTW. Voor al onze artikelen geldt de wettelijke BTW-toeslag van 19% uitgezonderd boeken, daarvoor geldt een BTW-toeslag van 6% Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Aan drukfouten kunnen geen rechten ontleend worden.

3b Korting
De Beeldhouwwinkel heeft een kortingsregeling en een spaarkaartsysteem. Bij elke € 10,- besteding, in één van onze fysieke winkels, ontvangt u een stempel. Met 34 stempels kunt u de punte besteden in de winkel. Deze hebben een waarde van € 0,75 per punt en is in te wisselen voor materiaal en gereedschap. Uitgesloten van korting zijn de artikelen met een R* en boeken. Voor de aankoop van artikelen met een R* en boeken krijgt u geen waardepunten. Als u in één keer meer afneemt, kunnen wij de volgende kortingsregeling toepassen: Steen Klei, gips boetseerwas en siliconen hebben hun eigen kwantumkorting. Uitgesloten van deze kortingsregeling zijn alle machines en aanbiedingen Op machines en aanbiedingen zijn geen kortingen mogelijk Bij grotere bestellingen van gereedschap en of steen kunnen we afhankelijk van de samenstelling van de bestelling een korting toepassen. U kunt hiervoor een offerte aanvragen.

3c Verzend- en administratiekosten
Per pakket (van maximaal 30 kg) rekenen wij € 6,50 aan verzend en administratiekosten. Een bestelling met een gemiddelde waarde van boven de € 50, per pakket van 30 kg wordt franco geleverd. Alleen bij grote en zware producten worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht. Voor verzending buiten Nederland en België gelden aparte tarieven. Neemt u daarvoor contact met ons op.

4. De levertijd
Voor zo ver producten voorradig zijn zal De Beeldhouwwinkel leveren binnen 7 dagen. Wanneer de leveringstermijn van 30 dagen overschreden zal worden, dan zal De Beeldhouwwinkel de koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de koper terugbetaald.

5. De wet- en regelgeving
De Beeldhouwwinkel houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving met speciale aandacht voor consumentenwetgeving.

6. Garanties
De Beeldhouwwinkel staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties De Beeldhouwwinkel herstelt of vervangt het geleverde als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. De koper kan De Beeldhouwwinkel ook verzoeken om geld terug wanneer hier zijn voorkeur naar uit gaat. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 7 dagen nadat de koper zijn klacht kenbaar heeft gemaakt bij en De Beeldhouwwinkel de retourzending heeft ontvangen. De koper is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij De Beeldhouwwinkel. De koper zal de ontvangen producten direct na melding aan De Beeldhouwwinkel terugzenden. Alle door De Beeldhouwwinkel geleverde producten hebben een garantie van een jaar. Dit houdt in dat de producten, die binnen dat jaar gebreken gaan vertonen anders dan redelijkerwijs is te verwachten, aan De Beeldhouwwinkel retour gezonden zullen worden.

7. De factuur
De Beeldhouwwinkel zal met de producten en diensten die fysiek geleverd worden een factuur sturen. Producten en diensten die langs elektronische weg worden geleverd gaan minimaal vergezeld van een factuur langs elektronische weg. Alle administratieve fouten worden zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na melding daarvan, gecorrigeerd.

8. Klachten- en geschillenprocedure
Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. De Beeldhouwwinkel onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper of van de vestigingsplaats van De Beeldhouwwinkel. Dit naar de keuze van de koper. Leden van de Consumentenbond kunnen daarnaast, bij klachten over De Beeldhouwwinkel, via e-mail of schriftelijk een beroep doen op juridisch advies van de Consumentenbond. De Beeldhouwwinkel zal aan de Consumentenbond medewerking verlenen bij het oplossen van het geschil.

9. Gegevensbeheer en privacy
Wanneer u bij de Beeldhouwwinkel een bestelling doet is het uiteraard noodzakelijk dat u ons gegevens verstrekt die wij nodig hebben om het product bij u te doen aankomen. De door u aan de Beeldhouwwinkel verstrekte informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Op het bestelformulier is de mogelijkheid ingericht om aan te geven dat u in de toekomst op de hoogte gehouden wenst te worden van aanbiedingen en cursussen van De Beeldhouwwinkel. De Beeldhouwwinkel biedt de koper de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De koper kan daarvoor een mail fax of brief sturen waarna de gegevens van de koper uit het mailingbestand van De Beeldhouwwinkel zal worden verwijderd De koper kan desgewenst de over hem door de Beeldhouwwinkel geregistreerde gegevens opmen inzien tijdens openingstijden van de “fysieke” Beeldhouwwinkel in Scheveningen.